Búcsúzunk

Pedagógusunk búcsúztatójára 2022. január 21-én 14 órakor kerül sor a Kőbányai Szent László Templomban.

A volt tanítványok, szülők, jó ismerősök, ha szeretnék emlékeiket megosztani, megtehetik a bemiskola@index.hu email címen.


 

Nagyné Horváth Emília, iskolánk volt pedagógusa 2021.november 27-én életének 71. esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Nagyné Horváth Emília 1951-ben Bágyogszováton született. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, a győri Révai Miklós Gimnázium biológia-kémia tagozatán érettségizett. 1975-ben az ELTE biológia-kémia szakán tanári diplomát szerzett. Pályakezdőként Pápán nevelőtanár, később a MÁV-telepi általános iskolában napközis nevelő, biológia szakos tanár volt. Iskolánkban 1983 szeptemberétől tanított, 2008-tól, nyugdíjazása után óraadóként oktatta tantárgyait.

Oktatói és nevelői tevékenységét magas színvonalon végezte. Munkáját módszertani gazdagság, gyermekközpontúság, kiváló szakmai tudás jellemezte. Diákok százai általa szerették meg a biológiát, és szívesen kísérleteztek kémiaórákon. Sokan nemcsak hihetetlen tárgyi tudást, hanem egy életre szóló útravalót kaptak tőle, hiszen az itt szerzett alapokra építve választottak természettudománnyal kapcsolatos hivatást.

Osztályfőnökként empatikusan, következetesen nevelte diákjait, kovácsolt belőlük igazi közösségeket. Személyisége, színes egyénisége, sokoldalúsága, a világról alkotott szemlélete, a természet mindenhatósága iránti csodálata a leggazdagabb tanítás volt diákjai számára.

Különös figyelmet szentelt a differenciált képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra. Tanítványai nagyszerű eredményeket értek el országos tanulmányi versenyeken is.

Neki köszönhetjük, hogy iskolánkban kiemelt nevelési területté vált a környezet-és egészségvédelem. A szelektív hulladékgyűjtés, az iskolakert kialakítása, a kertészeti ismeretek oktatása, a környezetvédelmi szaktáborok, kirándulások és erdei iskolák szervezése, szakmai továbbképzések, a  meridián torna mind hozzájárultak ahhoz, hogy Ökoiskola, később pedig Örökös Ökoiskola címet kapjunk.

Húsz éven át volt főszervezője a Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatversenynek, mely iskolánkat a határainkon túl is ismertté tette.

Tankönyvszerzőként is jelentős volt Az ő nevéhez fűződnek az Apáczai Kiadó Biológia 8.,  Egészségtan 6.és 8. című tankönyvei, munkafüzetei, interaktív tananyagi, tanári kézikönyvei. Szakmai lapokban is publikált,állandó résztvevője volt továbbképzéseknek, szakmai találkozóknak, konferenciáknak.

Közel két évtizedig oktatóközpont vezetőként, iskolai és kerületi munkaközösség-vezetőként is tevékenykedett. Közoktatási szakértőként módszertani anyagok összeállításában, lektorálásokban, tanártovábbképzések tartásában, szervezésében, kerettantervek írásában vett részt.

Tagja volt a Magyar Biológiai Társaságnak, a Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesületének, a Kutató Tanárok Szövetségének, a Környezet és- Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének.

Ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenysége a környezetvédelem és egészségvédelem terén országos kiterjedésű volt, de leghatékonyabban, legeredményesebben, a diákokat, pedagógusokat és a lakosságot is elérve Kőbányán valósult meg.

Munkáját több alkalommal is jutalmazták. 2000-ben A Magyar Kémiaoktatásért-díjat, 2001-ben „Az ökológia kultúra terjesztéséért” Juhász Nagy Pál Emlékérmet, biológia tanári munkájáért 2005-ben Gorka Sándor Emlékérmet, kémia tanári munkásságáért 2010-ben Kajtár Márton-díjat, 2014-ben Pro Natura Emlékplakettet kapott. 2015-ben életpályájának elismeréséül méltónak találták a Rátz Tanár Úr Életműdíjra. 2016-ban a KOKOSZ kuratóriuma Enikő-díjat adományozott számára.

Energiája, lendülete kifogyhatatlan volt. Pedagógusként mi igazi példaképként tekintettünk rá. Csodáltuk szakmai tudását, bölcsességét, emberségét, nyitottságát a világra. Mindig számíthattunk a segítségére, együttműködésére, tanácsaira.

Kedves Emi néni, drága Emi!  Köszönjük, hogy megismerhettünk, köszönjük, hogy oly sokat tanulhattunk tőled, hogy együtt dolgozhattunk veled. Általad sokat gazdagodtunk, az űr, mely utánad marad, betölthetetlen.

Nyugodj békében! Isten veled!

 


 

A Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesületének megemlékezése

 

                                                           Búcsúzunk

Nagyné Horváth Emília drága barátunk, kollégánk, a környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés egyik hazai élharcosa, a Kőbányai Bem József Általános Iskola (Ökoiskola) biológia-kémia szakos tanára, szaktanácsadó, közoktatási szakértő, tankönyvíró. Részt vett az ELTE TTK - 1990/91 évi - környezetvédelmi tanártovábbképzésén, majd a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének (TKTE) tagja lett. Később az általános iskolai, majd a közoktatási elnökhelyettesi tisztséget töltötte be haláláig. A TKTE több tanártovábbképzését is elvégezte (helyi értékek, környezetpedagógiai szakértő), s beépítette szakmai munkájába.

Egyik legaktívabb tagja volt, nagyon sok rendezvényünknek adott otthont iskolájában, s szervezte meg a programokat is hozzá. Sikeresen bevont segítőket is (tanárok, szülők) tevékenységeihez. Akkreditált tanártovábbképzéseket is szervezett az iskolakertekkel kapcsolatban. A gyakorlati foglalkozást az általuk létrehozott iskolakertben valósították meg.

Az iskolai mindennapok környezeti nevelési lehetőségei mellett két évtizeden át a Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szervezése és lebonyolítása, mely területi fordulókkal, s komplex országos döntővel (írásbeli, szóbeli, számítógépes és gyakorlati feladatok) többek között lakóhelyük egy környezet-egészségügyi problémájának illetve megoldásának bemutatását is jelentette.

Egyesületünk tevékenységük elismeréseként, s együttműködésünk köszöneteként a Bem József Általános Iskolát és Nagyné Horváth Emíliát Juhász-Nagy Pál emlékéremmel tüntette ki. Maradandó életművének elismerésére több egyesületi tagunk is támogatta felterjesztését a Rátz Tanár Úr Életműdíjra, melyet 2015-ben meg is kapott.

Ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenysége (elsősorban a környezet- és egészségvédelem terén) szintén országos kiterjedésű, de leghatékonyabban, legeredményesebben, a lakosságot is elérve Kőbányán valósíthatta ezt meg.

 

’Németh Lászlói’ hitvallásoddal búcsúzunk Tőled Emi: „Pedagógus az, akiből semmi ellenbizonyíték sem veri ki a hitet, hogy az ember/ek/ bizonyos fogásokkal, lehetőségeik felfedezésével különbbé tehetők”.

De ezért mindenkinek tenni kell.

Isten Veled Emi, soha nem felejtünk. Nyugodj békében!